28. JÚN

                                                          28. JÚN

 

…lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

 

                                                                                                                                                          Matúš 16, 17 b

 

      Tým, ktorí nie sú sami Božími učňami a Ducha Svätého okrem mojich kázní za Majstra pokladajú, tým sa nedá pomôcť nijakým písaním ani poučovaním. Lebo im nepostačí ani sám Boh ani celé Písmo sväté.

Áno, takým nepomôže nijaké poučovanie v kázni, učení, reči a v písaní, keby hneď aj lístie a tráva, stromy, vrchy a údolie, áno, všetko tvorstvo jazyky malo a chcelo ich poúčať. Rozum, telo a krv nedokáže pochopiť ani prijať to, čo hovorí Písmo, lež Boh musí mocou svojho Ducha zjaviť v srdci, čo slovom bolo zvestované ušiam. Na poznanie Krista sú všetky knihy primálo, každé učenie nepatrné, všetok rozum pritupý. Jedine sám Otec musí nám to vyjaviť. (Matúš 11, 27).

 

                                                    Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať