Zlaté jubileum ELCT

17. júna t.r. sa v Evanjelicko-luteránskej cirkvi Tanzánie (ELCT) konali slávnostné služby Božie, ktoré boli venované štyrom veciam: 20 rokov od zriadenia diecézy Meru, 50 rokov vzniku cirkvi – zlaté jubileum, inaugurácia Mshikimano Vocation Training college a vyradenie absolventov tejto školy, ktorá bola zriadená 2. mája 1998. Slávnosť začala procesiou, potom miestny biskup prezentoval knihu o zlatom jubileu s názvom " Celostné evanjelium". Následne bol odhalený pamätník zlatého jubilea cirkvi. Na slávnosti sa zúčastnilo okolo 1000 veriacich a slávnosť trvala štyri hodiny. Hodno pripomenúť, že v roku založenia mala cirkev  500 tisíc, r.2011 už 5 miliónov 800 tisíc členov.

(www.elct.or.tz)

Komentovať