Kirgizsky cirkevný zbor ELCAV v Moskve rastie

21. júna t.r. veriaci členovia kirgizského cirkevného zboru Evanjelicko-luteránskej cirkvi a.v. v Rusku so sídlom v Moskve zažili slávnosť sviatosti Krstu svätého, keď tento bol vykonaný plným ponorením na brehu Chimkinskej vodnej nádrže v mestskom parku Severnoje Tušino. Sviatosť krstu vykonal pastor Viktor Alijev. Súčasťou bolo pomazanie križmou, odriekanie sa skutkov diabla a odriekaním apoštolského symbolu viery. Počas slávnosti prítomní spievali duchovné piesne a žalmy v kirgizskom jazyku. Krst svätý prijali tri ženy a dvaja muži.Po Krste bola Večera Pánova a na záver hody lásky – agapé.

(www.luther.ru)

Komentovať