Stretnutie nemeckých ev. zahraničných farárov vo Wittenbergu

Od 3. do 9. júla 2012 sa vo Wittenbergu stretne okolo 100 farárov EKD zo zahraničných cirkevných zborov. Témou rokovania bude príprava osláv 500. výročia reformácie M.Luthera. Na úvod budú služby Božie v Mestskom chráme.Na podujatí očakávajú predsedkyňu synody EKD K.G. Eckardt a ministra kultúry Sasko-Anhaltsko S.Dorgerloha. Na záver konferencie budú bohoslužby Zámockom chráme so službou predsedu Rady EKD N. Schneidera.

(www.ekd.de)

Komentovať