27. JÚN

                              27. JÚN

 

O zasľúbení Božom nepochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu.

 

                                                                                                                                                                 Rímskym 4, 20

 

     Nemusíme veriť všetkým vidinám, aj keby sa hneď zdali hodnovernými.

Ja sa chcem držať Božieho slova a ním sa uspokojiť. S ním chcem žiť, s ním aj zomrieť.

     Nuž, keby chcel Boh poslať  anjela, ktorý by mi povedal, nesmieš zasľúbeniu veriť, tak by som ho zahnal a namietol: Odstúp odo mňa, satan! Alebo keby sa mi zjavil sám Boh vo svojom Majestáte a tvrdil: Ty nie si hoden mojej milosti, chcem svoje rozhodnutie zmeniť a zasľúbenie ti nesplniť, nuž, nechcel by som takémuto zjaveniu dôverovať, ale vzniesol by som Bohu najtvrdšie námietky. Ako tvrdí Jób: Nech ma aj zabije, iné nečakám, len svoje cesty chcem obhajovať pred Ním.

      Nuž teda, nechcem nič iné vidieť ani počuť, lež chcem vo viere žiť aj zomrieť, opakujem to rovnako Bohu, anjelovi i diablovi, ktorý je proti tomu.

 

                            Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať