26. JÚN

                                                          26. JÚN

 

Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili.

 

                                                                                                                                                          Ján 20, 29 b

 

     Milý môj Filip ( Melanchton)!

      

konečné rozhodnutie a začiatok veci (reformácie) Vás trápi. Ja však vravím priveľa: Keby ste sa veci chytili, nerád by som bol účastný, tým menej by som chcel byť pri tom hlavou alebo začiatočníkom. Boh Vás postavil na miesto, ktoré vo Vašej rétorike (výrečnosti) ani vo filozofii nenachádzate. To miesto má meno viera, v ktorej všetky veci stoja, aké ani vidieť, ani chytiť nemôžeme. Kto sa ich chce dotknúť a chytiť ich, ako Vy robíte, odplatou je Váš srdcabôľ a vresk oproti našej vôli.

 

                                                                    Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty 

Komentovať