Jan Niedoba opäť zvolený za biskupa

V Lutherovom stredisku v Bystřici nad Olzou sa 23. júna 2012 zišla synoda Luteránskej evanjelickej cirkvi a.v. v ČR ,aby zvolila novú Cirkevnú radu, vrátane biskupa cirkvi. Pre tretie služobné obdobie šiestich rokov za biskupa bol opätovne zvolený Ján Niedoba. Z 22 delegátov dostal 17 hlasov. Za členov CR boli zvolení:" farárka Zuzana Szpaková, farár Rafal Bukowiecki, biskup J. Niedoba a jeho zástupca ,farár Vieslav Szpak. Ďalší pracovníci v CR sú: kurátor R.Rósz, Mgr. Ceslav Veit, Ing. Edward Jursa a Ing. Stanislaw Macura.

LECAV v ČR vznikla schizmou- oddelením sa od Sliezskej cirkvi evanjelickej a.v. , zaregistrovaná bola v r. 1995.Dnes má 18 a pol tisíca členov, 5 cirkevných zborov, 3 kazateľské stanice a 11 duchovných.

(www.martin-luther-bund.de; www.lecav-praha.unas.cz)

Komentáre k “Jan Niedoba opäť zvolený za biskupa

Komentovať