22. JÚN

                              22. JÚN

 

Už ste sa nasýtili; už ste zbohatli; bez nás ste počali kraľovať –

 

1.    Korintským 4, 8 a

     Čo sa to len stalo, že tak málo Židov uverilo a teda v ničom sa nezmenili?

      Nič iné, než nevraživá neprávosť, ktorá má meno: neochota; zdedili slovo Písma po svojich otcoch a v ňom ustrnuli, že mali porozumenie iba pre nové; ako aj my, žiaľ, vidíme, že sa v našom prostredí tiež opakuje, a obávame sa, aby aj nás nestihol podobný údel. Iní ľudia, ktorí sú mimo ( t.j. ktorí sa nezdržujú priamo medzi  nami!) a s tým novým neprichádzajú tak do styku, vzdychajú: Ach, a och, siahajú dychtivo a čítajú s radosťou omrvinky, ktoré sme roztrúsili, a je im to sladkým cukrom.

     My, ktorí sme hojne obdarení, sme už dávnejšie sýti, ba presýtení, s týmto pocitom už nikto druhého nepokladá za kresťana. Varujem však, aby sa každý chránil; lebo spoznávame, že my, práve tak ako Židia, stávame sa neochotní a presýtení, takže nám múka nadobúda prikyslastú chuť ako myši, ale ešte spoznáme, že sa to nezaobíde len tak bez trestu.

 

                      Martin Luther: Smerovník kresťanskej  cesty

Komentovať