Nórska cirkev v číslach

Cirkevní predstavitelia v Nórsku sa potešili z najnovšej štatistiky Nórskej cirkvi za rok 2011. Podľa nej sa vlani zvýšil počet návštevníkov služieb Božích. Najviacej stúpol na Štedrý večer – o sedem percent. V roku sa konalo 65 600 služieb Božích, na ktorých sa zúčastnilo 6,2 milióna ľudí, čo je v priemere na jedny bohoslužby 96 osôb. Pri Večeri Pánovej bolo 1,2 milióna komunikantov. V cirkvi sa vyzbieralo na oferách, zbierkach a daroch dovedna 289 miliónov NK, čo je 46 NK na jedného účastníka bohoslužby. Poklesol počet krstov a sobášov, stúpol počet pohrebov. Z narodených detí bolo pokrstených 66%. Percento 15 ročných dorastencov Nórska  konfirmovaných v národnej luteránskej cirkvi činí 65%.

(www.vl.no)

Komentovať