21. JÚN

                              21. JÚN

 

Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš.

 

1.    Mojžišova 32, 27 c

    

      Tento Jákobov príklad nás učí, že viera necúva, lež vytrvá, aj keby hneď pociťovala Boží hnev, nielen smrť a hriech. To je sila a moc Ducha. Ani my nesmieme hneď pri prvej skúške strácať odvahu a všetku nádej, ale musíme vytrvať, modliť sa, hľadať a klopať, aj keby sa to zdalo už stratené. Nestrácaj nádej, ale nasleduj Ho vždy zo všetkých síl, ako urobila žena Kanaánka, pred ktorou sa Kristus natrvalo neschoval. A keby sa v komôrke domu aj načas nechtiac ukryl, nepovoľ, ale vytrvalo Ho nasleduj; keby nepočúval, klop na dvere komôrky a pusť sa do kriku. Lebo najvyššou obeťou je, ak s modlitbou neprestaneme, ale vytrváme a hľadáme, až kým Ho nepremôžeme a vedno nezvíťazíme.

 

                        Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať