Politici v Rige nechcú lut. cirkvi vrátiť chrám sv. Petra

Politické združenie "Centrum súhlasu" opätovne dalo na pretras rižskému parlamentu otázku vrátenia do vlastníctva lut. cirkvi katedrály sv.Petra. Chrám doteraz nie je vo vlastníctve cirkvi, ale spravuje ho spoločnosť RIGAS NAMI a chrám slúži vlastne ako kultúrny objekt pre koncerty, výstavy, prednášky.V chráme funguje tiež cirkevný zbor, ktorý organizuje nedeľné bohoslužby a iné cirkevné úkony.Politici však cirkvi vytýkajú, že sa nepodieľa na financovaní údržby a réžijných nákladov.

(www.baznica.info)

Komentáre k “Politici v Rige nechcú lut. cirkvi vrátiť chrám sv. Petra

  1. tabak

    právom na financovaní údržby a režijných nákladov,  ak jej chrám stále nevrátili. Prečo by sa mala podielať na niečom , čo jej ešte stále nepatrí a možno patriť nebude. Chrám bol komunistami ukradnutý a bolo by načase, aby ho vrátili v takom stave – v akom ho ukradli.

Komentovať