V návrhu rozpočtu pre rok 2013 je pre cirkvi v MR okolo 35 miliárd forintov

Ako uviedol portál maďarského parlamentu, ak poslanci schvália navrhovaný rozpočet pre rok 2013, dostanú v MR cirkvi okolo 35 miliárd forintov. Najväčší podiel v sume tvorí náhrada štátu za nevrátený majetok, tzv. večná pohľadávka, ktorá sa každý rok zvyšuje o výšku inflácie. Táto náhrada činí 16 miliárd 950 miliónov forintov. Ďalších 10 miliárd 580 miliónov Ft tvorí príspevok štátu cirkvám pre činnosť základných cirkevných zariadení, resp. na vyrovnávanie príjmov pre pracovníkov. 3 miliardy 100 miliónov Ft pôjde pre podporu výučby náboženstva. Zvyšok tvoria príspevky na výchovu, vzdelávanie, sociálne programy, ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a pod.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať