Dni D. Bonhoeffera v Štetíne,Poľsko

Tohoročné dni D.Bonhoeffera v Štetíne mali slávnostný charakter. Začali sa 8. júna ekumenickými poľsko-nemeckými bohoslužbami v ev. kostole sv. Trojice v Štetíne. V sobotu ráno skupina oliakov a Nemcov odišla do miestnej časti Stetín-Zdrój, kde v r. 1935-37 pastor Bonhoeffer viedol kazateľský seminár v rámci Vyznávačskej cirkvi, ako odporkyne nacizmu.Tu sa konala ekumenická bohoslužba.Po nej oficiálne otvorili "Záhradu ticha a meditácie D.Boenhoffera". V záhrade zasadili strom, je tam aj suchý strom -symbol zaniknutého seminára a iné symboly: kamenný stôl, zelený kríž, citáty v nemčine, poľštine a angličtine od D.Bonhoeffera. Osadili aj pamätnú dosku. V nedeľu boli v chráme evanjelické dvojjazyčné bohoslužby, popoludní ekumenické a koncert. Na slávnosti prišla aj 50 členná skupina priaznivcov D. Bonhoeffera z Holandska.

(www.luteranie.pl)

Komentovať