17. JÚN

                                                          17. JÚN

 

Ale vzoprite sa diablovi – a utečie od vás.

 

                                                                                                                                                          Jakub 4, 7 a

 

     Nezoženieš nijaké silnejšie kadidlo proti diablovi, len že sa ohradíš Božími prikázaniami alebo Božím slovom, o Ňom kážeš, spievaš alebo uvažuješ. To je zaiste tá pravá svätená voda a znamenie, pred ktorým uteká a ktorým sa dá odohnať. Nuž ak pre nič iné, tak kvôli tomu máš ho rád čítať, zvestovať, nad ním uvažovať a ním sa zapodievať, i keby ti hneď iný úžitok a ovocie neprinieslo, akže ním diabla a zlé myšlienky dokážeš zahnať, lebo nedokáže Božie slovo počuť ani strpieť.

      Je to moc Božia, ktorá diablovi zhŕňa žeravé uhlíky na hlavu, nás však neobyčajne posilňuje, potešuje a pomáha. Čo však budem o tom veľa rozprávať? Keby som mal pospomínať všetok úžitok a ovocie, ktoré plynie z Božieho slova, kde by som zobral dosť papiera a času?

   Diabla zvykneme označovať za majstra tisícich umení, ako však máme označiť Božie slovo, ktoré týchto tisíc umelcov vyženie a premôže? Musí to byť viac ako stotisíc majstrov umenia.

 

                                                         Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

    

Komentovať