16. JÚN

                                                         16. JÚN

 

A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní.

 

                                                                                                                                                                      Matúš 6, 7

 

      Pred modlitbou si priprav srdce, aby si ňou nepokúšal Pána Boha. Je to niečo iné, než pokúšanie Pána Boha, keď ústa omieľajú a srdce sa niečím iným rozptyľuje. Snáď by nik nedokázal predviesť smiešnejšiu kúzelnícku hu, než zviditeľnením myšlienok, ktoré rad-radom vysiela v modlitbe chladné srce bez zbožnosti.

    Ak má byť modlitba správna, vyžaduje srdce zjednotenené a sústredené. Veru, tu spomeňme, že pravý Majster predstavil a naučil Otčenáš. A to je žalosť nad žalosť, že modlitba takéhoto Majstra sa obvykle odrieka bez sústredenia a povrchne po celom svete. Mnohí sa modlievajú ročne možno tisíckrát Otčenáš, a keby sa modlili aj ďalších tisíc rokov len takto, tak by veru z neho ani len literu alebo bodku nevychutnali ani nevymodlili. 

Summa summarum: Otčenáš je najväčším martýrom na svete; lebo ho každý sužuje a zneužíva.

 

                                                            Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať