Ekumenické fórum v Hamburgu

18.júna 2012 popoludní v Hamburgu, štvrť Shanhaiallee po 20 mesiacoch stavebných prác slávnostne otvoria Ekumenické fórum HafenCity . Vo fóre je združených 19 cirkví a náboženských spoločností ACK Hamburg.22.mája nová budova dostala 630 kg vážiaci bronzový zvon. Celkové náklady na stavbu sú 13.5 milióna Euro. Sedempodlažná budova je postavená na ploche 1170 m2. V budove sú hĺbkové garáže a na streche terasy. Na prízemí sa nachádza ekumenická kaplnka, kaviareň, obchodík a informačné centrum o cirkvách Hamburgu.Vo vyšších podlažiach je 26 bytov. Ostatné priestory budú slúžiť pre Severnú cirkev.

(www.nordkirche.de)

Komentovať