Spory o homosexualitu v Saskej krajinskej luteránskej cirkvi

Evanjelicko-luteránska krajinská cirkev v Sasku suspendovala 13. júna t.r.  z funkcie evanjelizátora a autora piesní Lutza Scheuflera. Dôvodom je jeho vyjadrenie spolu so siedmimi členmi evanjelizačného tímu tejto cirkvi , že netreba počúvať grémia cirkvi ako duchovné vedenie. Pozadím je spor o homosexuálne partnerstvá, ktoré vedenie cirkvi umožňuje vo farách. K signatárom vyhlásenia patrí o.i. i známy evanjelizátor z čias NDR ,farár Theo Lehmann, na ktorého bohoslužby chodilo do 5 tisíc ľudí.Vedenie cirkvi autora obviňuje, že vyzýva k triešteniu cirkvi.Scheufler totiž vyzval k založeniu vyznávačskej synody.  

(www.idea.de)

Komentovať