Teologičky sa stretli v Krakove

36 evanjelických žien -teologičiek sa 6.-10.júna  stretlo v Krakove, aby rokovali o postavení žien v cirkvi.Témou 3. medzinárodného zasadnutia sú texty apoštola Pavla o ženách v zbore a cirkvi. Prítomné boli ženy z Nemecka, Poľska, Česka a Ruska. V Poľsku v Ev. cirkvi a.v. ženy nie sú ordinované, môžu študovať teológiu a potom pracovať ako diakonky.Nemôžu vysluhovať Večeru Pánovu. Práve to bol aj cieľ tejto konferencie –  posilniť poľské ženy -teologičky. Zasadnutie organizovali: Diakonia Polska, výbor žien pri ECAV v Poľsku, Evanjelický zväz a Spolok Gustava Adolfa.

(www.gustav-adolf-werk.de)

Komentovať