14. JÚN

                                                         14. JÚN

 

Či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k Nemu?…Hovorím vám: skoro sa ich zastane.

 

                                                                                                                                                         Lukáš 18, 7a – 8a

 

      Opravdivá a vrúcna modlitba, ktorá neumĺka a neunaví sa, čaká a vyčkáva až do posledného okamihu, preniká napokon nebesá i zem, a je nemožné, aby zostala nevypočutá lebo je ot Bohu príjemná obeť, keď sa modlíme, keďže motlitba prevyšuje naše myslenie a rozum, ako hovorí apoštol Pavel v liste Efezským v 3. kap.: Boh môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme.

     Keď sa vec zdá byť už úplne stratená a každá rada a snaha márna, varuj sa, aby si od Boha úplne odpadol. Lebo Boh vyvoláva všetky veci zo smrti a z ničoho; kde niet nijakej pomoci a nijakej nádeje, tam sa začína Božia pomoc. Ak dokážeš prosiť a nič neprijmeš, príď a obviň ma zo lži. Ak nedosiahneš nič v krátkej chvíľke, On ti predsa dá tak mnoho, že keď príde čas, srdcom sa ti  rozhostí útecha a sila, ktorá ťa obdarí oveľa hojnejšie, ako si dúfal.

 

                                                                        Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať