13. JÚN

                                                         13. JÚN

 

Toto všetko je Kniha zmluvy, ktorej autorom je Najvyšší Boh. Nemá nijakého pôvodcu (t.j. nikto predtým neexistoval ako jej pôvodca), ktorý by sa naučil, a nikdy nebude toho, kto by ju preskúmal.

 

                                                                                                                                                       Sírach 24, 32 – 38

 

     To je skutočne pravdivé; lebo aj ja ako nepatrný kresťan som sa o to tiež trochu pokúšal, a hoci som to dosť vysoko dotiahol, zistil som, že som iba žiačik základnej školy. A pravdou je, milý kresťan, že nedokážeš toľko, koľko je treba Písmo čítať, a čo prečítaš, nemusíš ešte dobre prečítať, a čo dobre prečítaš, nemusíš ešte dobre porozumieť,a čo dobre porozumieš, nemusíš ešte dobre ďalej podávať v učení, a čo ty dobre učíš, nemusíš ešte podľa toho žiť. Preto, milí páni a bratia, farári a kazatelia, modlite sa, čítajte, študujte, buďte usilovní. Isteže, tento zlý čas nie je čas na záhaľku,driemotu a spánok. Potrebuje váš dar, ktorý je vám zverený a zjavené tajomstvo Kristovo; kto o tom nechce vedieť, zostáva nevedomcom.

 

                                                          Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať