12. JÚN

                                                         12. JÚN

 

Teraz však, keď ste poznali Boha, alebo skôr: keď Boh poznal vás, ako sa môžete vracať zase k mdlým a biednym živlom, ktorým znovu chcete slúžiť ?

 

                                                                                                                                                         Galatským 4, 9

 

      Je nebezpečné, keď medzi pravými kresťanmi vznikajú omyly, nezhody a sekty, ktoré pobláznia a pomýlia svedomie, a zradne odlákajú od milosti a Ducha k vonkajším veciam a činom. Tu je potrebná najvyššia bdelosť. 

Moja dobrá rada a varovanie znie: skúmajte a trvajte na podmienkach, ktoré musí spĺňať kresťan. Nepripisujte v nijakom prípade iným otázkam, ani umeniu, podobnú platnosť. Ak si niekto vymýšľa, začnite s ním hovoriť a povedzte mu: Milý, robí toto nejaký kresťan alebo nie? Ak nie, tak to nepokladaj za hlavné, ani sa tým vážne nezaoberaj. Ak je niekto slabý, napomeňte ho, nech čaká až sa presvedčí, čo my, alebo iní na to povedia. To pokladám za chvályhodné, doposiaľ v hlavnýhc bodoch správne a dobre vykonané, a kto tvrdí inak, nemusí byť práve dobrého ducha; dúfam, a nechcem ani vo vonkajších oblastiach (proroci to vytýkajú) nič pokaziť.

 

                                                              Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať