Rokovali biskupi troch kresťanských cirkví v Maďarsku

Biskupi evanjelickej, katolíckej a reformovanej cirkvi sa zišli v priestoroch evanjelického biskupského úradu Južného dištriktu na Puškinovej ulici v Budapešti, aby rokovali o aktuálnych otázkach .Po modlitbe si vypočuli prehľad o vnútornom živote každej z cirkví. Potom opätovne potvrdili platnosť vzájomnej dohody o vyučovaní náboženstva tej-ktorej konfesie na cirkevnej škole tretej cirkvi. Dohoda vstúpi v platnosť od septembra t.r. Záverom  rokovali o spoločnom postupe v rokovaniach s vládou o financovaní cirkví v strednodobom a dlhodobom horizonte, najmä v pohľade na prípravu štátneho rozpočtu pre rok 2013.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať