8. JÚN

                              8. JÚN

 

A toto je Jeho prikázanie, aby sme verili v meno Jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa, ako nám prikázal.

 

     1.    Jánov 3, 23

      Verím v Ježiša Krista. Môjho Pána, ktorý za mňa trpel, zomrel, vstal z mŕtvych…

Jemu má ustúpiť Mojžiš, cisár a Boží zákon, a má cúvnuť všetko, čo sa chce so mnou rozprávať o hriechu, práve alebo bezpráví a všetkom, čo smiem konať. Nuž, ak sa chce človek ubrániť a obstáť proti úkladom a pokušeniam diabla, minulých aj prítomných hriechov, nech od seba prísne odlišuje Mojžiša a Krista, skutky a vieru, svedomie a vonkajší život, aby v taký čas, keď zákon odo mňa požaduje a moje srdce desí, som dal milému zákonu dovolenku, a keď to nejde, pokojne namietal a riekol: Rád budem konať dobré skutky a ich podporovať, tam, kde je na to čas, keď sa pohybujeme v medziľudských vzťahoch; ale tu, kde sa mi svedomie ocitá pred Bohom, nechcem o nich nič vedieť, tu som bez nich a nevravím nič o mojich skutkoch a nedostatkoch; nepočúvam ani Mojžiša, ani farizejov, ale jedine Kristus má rozhodovať a byť všetko. Chcem podobne ako Mária sedieť pri Jeho nohách a počúvať Jeho slovo; vonku nech zostáva Marta, v kuchyni si robí poriadok a plní povinnosti domácej, a tak si uspokojí svedomie.

 

                         Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať