Misijné podujatia na LOH v Londýne

Od 27. júla do 12. augusta t.r. sa na Letných olympijských hrách v Londýne zúčastnia aj početné tímy misijných pracovníkov. Bude to predovšetkým evanjelizačná iniciatíva " More than Gold-Viacej ako zlato". Skupiny pracovníkov medzinárodnej misijnej práce "Greater Europe Mission" oznámila, že pripravili 18 tímov s celkovo 400 pracovníkmi, ktorí budú oslovovať chodcov a hostí olympiády a rozdávať im misijnú literatúru. Cieľom je priblížiť ľuďom fandiacim športu Ježiša Krista a Písmo sväté a pochopiť, že šport nie je v živote všetko. Misijné akcie sa robia v súčinnosti s cirkevnými zbormi v Londýne, ktoré poskytujú ubytovanie a stravovanie.

(www.idea.de

Komentovať