7. JÚN

                                                          7. JÚN

 

Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému,…

 

                                                                                                                                                      Ján 14, 26 

 

     Kadejaké skupiny chú mať Ducha Svätého, aby ich zachoval vo viere. Ak skúmame tento výrok a podobné, môžeme usúdiť správne  a nesprávne zamietnuť; lebo prinášajú, čo sa im zapáči.

Tu dobre spoznávam, čo hovorí Kristus Pán a čomu mám veriť. Ak príde niekto a vraví mi niečo, ako o Duchu Svätom učí a vysvetľuje, držím sa tohto slova a zostávam pri učení ako pri pravom skúšobnom kameni. Ak zisťujem, že súhlasí s tým, čo Kristus hovorí, pokladám to za správne  a dobré. Kde odbočuje a požaduje niečo iného, odpovedám: Nie si Duch Svätý, ale trápny diabol; pravý Duch neprichádza inak než v Kristovom mene a neučí nič iné, iba to, čo Kristus učil.

 

                                                            Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať