Rozhovory luteránov a pravoslávnych v Londýne

Prípravná schôdzka k 16. zasadnutiu Spoločnej luteránsko-pravoslávnej komisie zistila zhody, ale aj značný počet otvorených otázok a rozdiely medzi oboma tradíciami v učení o chápaní služby kňazov v cirkvi. Stretnutie sa konalo v Londýne 5.-10. mája t.r. Boli na nej zástupcovia SLZ a Ekumenického patriarchátu.Posúdili tému "Princípy služby kňazstva vo svetle Písma svätého a ranej cirkvi". Táto téma bola dohodnutá v r. 2011. Ďalšie prípravné zasadnutie bude v réžii SLZ a to v čase 24.-29. mája 2013.Téma bude:"Luteránske chápanie služby kňazov v čase reformácie a apoštolskej postupnosti a ordinácie z hľadiska historického, patristického a kanonického."

(www.lutheranworld.org)

Komentovať