Konzultácia MMF v Mjanmarsku

Od 16. do 20. mája t.r. sa v Rangúne, Mjanmarsko konala konzultácia luteránskych cirkví oblasti Mekongu z organizácie MMF – Mission Mecong Forum.Prítomní boli aj zahraniční partneri. Zástupcovia luteránskych cirkví tohto regiónu zdôraznili rodovú spravodlivosť a ordináciu žien.Diskusia sa zameriala na transformáciu, posilnenie a zmierenie v rámci diakonie života cirkvi.Účastníci navrhujú väčší dôraz na budovanie kapacít v celostnej misii , podčiarkli pretrvávajúcu potrebu pre vzdelávanie, posilnenie postavenia vidieka a pokrok v teologickom vzdelávaní. Cirkvi majú lepšie reagovať na potreby pomoci marginalizovaným skupinám ľudí a aktívnejšie sa zapájať do pomoci v oblastiach postihnutých prírodnými katastrofami. MMF tvoria lut. cirkvi z Kambodže, Hon Kongu, Laosu, Malajzie,Mjanmarska, Singapúru, Thájska a Vietnamu. Zahraničnými partnermi boli zástzupcovia cirkví z USA, Austrálie a Európy. MMF sa stretáva raz za rok, aby uľahčili spoluprácu medzi cirkvami a SLZ .

(www.lutheranworld.org)

Komentovať