Úspech pri akcii Noc kostolov v Rakúsku

Na akcii Noc kostolov sa 1. júna t.r. v Rakúsku zúčastnilo spolu do 320 tisíc ľudí, z toho v samotnom hlavnom meste Viedni do 140 tisíc. Počet zapojených cirkevných zborov (farností) a zariadení bol 615. Popri bohoslužbách na programe boli koncerty, diskusné fóra, workshopy, detské programy a pod. Najväčšiemu záujmu sa tešili tie kostoly,ktoré sú obvykle zavreté. Popri Rakúsku táto akcia sa už koná aj v susedných krajinách: Česku, Slovensku a Maďarsku. V Estónsku budú mať Noc kostolov  po prvý raz 8. júna. Budúcoročná akcia Noc kostolov sa bude konať 24. mája 2013. Na tohtoročnom podujatí sa zúčastnilo všetkých 14 členských cirkví a náboženských spoločností Ekumenickej rady cirkví Raskúska.Aj katolícka cirkev v Rakúsku je jej členkou .

(www.evang.at)

Komentovať