5. JÚN

                                                           5. JÚN

 

Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.

 

                                                                                                                                                 Ján 14, 6 b, c

 

     Uč sa najpr dobre poznať Syna Panny Márie narodeného v Betleheme. Ak budeš pokračovať obrátene a začneš od Boha, ako riadi svet, ako Sodomu a Gomoru spálil pekelným ohňom a podvrátil alebo, že to či ono má alebo nemá zariadiť, ak budeš takto pri dielach najvyššieho Majestátu začínať, čoskoro si krk zlomíš a z nebies budeš zhvrhnutý, podobne ako bol pri svojom páde satan.

Lebo to znamená začať budovať strechu skôr, ako si postavil základy. Ak chceš správne pokračovať, musíš začať dolu a nechať pracovať Boha, čo On koná. Povedz si: Nechcem Ho poznať skôr, než nespoznám tohto Syna Panny. Keď sa Ho chopíš cez Jeho ľudskú stránku, potom uveríš, že Ten narodený z Panny, je tiež narodený z Boha vo večnosti, dostaneš sa pod bezpečnú ochranu tela a krvi tohto človeka.

 

                                                                  Martin Luther: Smerovník kreťanskej cesty

Komentovať