Skončilo sa 22. zasadanie ELK

2. júna t.r. sa v Mulhouse (Francúzsko) skončilo 22. zasadnutie Európskej luteránskej konferencie ( ELC). Zasadnutie sa začalo 31. mája a témou rokovania bola "Biblia". Koreferáty sa týkali praxe viery a cirkevného zboru. Na programe boli aj správy zo života členských cirkví.  Vo voľbách za predsedu zvolili opätovne  Jeanna Thiébauta Haessiga, prézesa Evanjelicko-luteránskej cirkvi -synoda Francúzska . Za jeho zástupcu farára SELK Klausa Pahlena a za tajomníka opätovne farára Georga Samieca z Evanjelicko-luteránskej cirkvi Anglicka.

ELC je združením konfesíjnych luteránskych cirkví Európy. Jej plnoprávnymi členmi sú konfesijné cirkvi Nemecka, Anglicka, Dánska, Francúzska,Portugalska a Španielska.

(www.selk.de)

Komentovať