Festivál Nádej v Budapešti

Od 1. do 3. júna 2012 kresťanské cirkvi v Maďarsku v športovej aréne László Pappa v Budapešti organizujú festival s titulom Nádej. Na festivale sa svojím vlastným programom predstaví každá cirkev. Hlavným rečníkom bude baptistický evanjelizátor z USA, 60-ročný Franklin Graham. Deň pred akciou bola tlačovka, kde Graham povedal o.i." Dnes je svet vo veľkej kríze. Ide o krízu nielen ekonomickú, ale aj krízu hodnôt. Príčina tejto krízy je hriech ľudí. Na odstránenie tohto stavu je len jeden prostriedok:  prijať radostnú zvesť- evanjelium o Ježišovi Kristovi,urobiť pokánie a odovzdať Mu svoj život."

Graham povedal, že nechcel byť kazateľom, ani evanjelizátorom. Robil iba pomocnú službu pri evanjelizáciách. No Boh ho povolal do tejto služby a on Ho počúvol. S manželkou majú štyri deti a osem vnukov. Vo voľnom čase býva vo svojom dome v Aljaške, rybárči a pilotuje lietadlo.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať