31. MÁJ

31. MÁJ

Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva dobré, lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som to vykonal.

Rímskym 7, 18

Všetci svätí musia pospevovať pieseň: Otče náš…odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojím! Ostatní, ktorí svoju svätosť pokladajú za záver snáh, nechápu vonkoncom nič, nuž uvedené slovo im ani nie je adresované, pretože si myslia, že v kráľovstve Kristovom je už všetko dokonalé, že nijakého hriechu v ňom niet, že v ňom musí byť všetko čisté ako výber z najlepšieho; požadujú takého kresťana, ktorý nemá nijakého hriechu a je svätý, áno, ako Kristus sám. Také niečo je ešte ďaleko.

Skutočnosťou je však kresťan, ktorý je hriešny, spoznáva svoj hriech, trápi ho a je mu z celého srdca protivné, že hriech doposiaľ preciťuje. Nájdeš však niekoho takého, ktorý je protikresťan, nijaký pravý kresťan. Zneužitie toho slova je ťažký hriech.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať