V.Pudov zvolený za biskupa ELC AV v Rusku

26. mája 2012 bol na zasadnutí konzistória Evanjelicko-luteránskej cirkvi aug. vyznania v Rusku jednomyselne za biskupa Južného okruhu európskej časti Ruska tejto cirkvi zvolený prezident synody ELC AV v Rusku Vladimir Sergejevič Pudov. Sídlom biskupa bude mesto Krasnodar. Jeho inštalácia sa vykoná v tomto meste v auguste t.r.

(www.luther.ru)

Komentovať