Cirkvi a náboženské spoločnosti v Rakúsku vytvorili spoločnú platformu

24. mája t.r. sa vo Viedni stretli zástupcovia niektorých kresťanských cirkví a nekresťanských náboženstiev, aby vytvorili spoločnú platformu. Jej cieľom je výmena dôležitých otázok vo vzťahu štátu a náboženských spoločností. Platforma je otvorená pre všetkých 14 náboženských registrovaných organizácií v Rakúsku. Hostiteľom zakladajúceho stretnutia bol gen. tajomník katolíckej biskupskej konferencie Rakúska Peter Schipka.Prítomní boli oi. ev. biskup M.Buenker, reformovaný superintendent Thomas Hennfeld, zástupcovia islamu, budhizmu, judaizmu a iní.  

(www.evang.at)

Komentovať