26. MÁJ

                                                         26. MÁJ

 

Cti otca svojho i matku svoju,…

 

                                                                                                                                               Mojžišova 20, 12

 

      Mladým ľuďom sa musí prízvukovať, aby pred sebou ako na mieste Božom videli stáť rodičov, a pamätali, že aj keby boli jednoduchí, nepatrní, úbohí, slabučkí, sú predsa otec a matka, daní im od Boha. Starobou alebo nejakou slabosťou neboli ozbíjaní o svoju česť.

Uč sa prdovšetkým, čo znamená česť k rodičom, najmä, aby si ich diieťa nadovšetko ctilo a pokladalo ich za nádherný, najkrajší poklad na zemi. Pred nimi sa vyjadrovalo slušnými slovami, netrieskalo ani nehundralo, ale uznalo im pravdu a mlčalo, aj keď zavše žiadajú primnoho.

A do tretice uč sa činmi, teda telom i majetkom preukazovať im česť, aby im slúžili, pomáhali, preukazovali starostlivosť, keď sú starí, chorí, zlomení alebo biedni, a všetko nielen ochotne, lež aj trpezlivo a úctivo ako pred Bohom vykonávať. Lebo kto vie, ako má rodičov v srdci nosiť, nenechá ich trpieť v núdzi a hlade, ale vôkol nich a pri nich sa zdržuje a pomáha tým, čo má a čím môže.

 

                                                                 Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty


Komentovať