25. MÁJ

                                                         25. MÁJ

 

…ale sa chválime aj súženiami.

 

                                                                                                                                                        Rímskym 5, 3

 

     Keby bol diabol dôvtipný a pokojne mlčal, nechal Evanjelium zvestovať, narobil by si menej škody. Keď sa Evanjeliu nekladú prekážky, zhrdzavie úplne a nemá nijaký dôvod a príležitosť, aby so svojou mocou a silou vychádzalo na svetlo.

Nič lepšie sa nemôže Evanjeliu prihodiť, ako keď proti nemu stojí svet so svojou silou a dôvtipom.  Čím viac minapádajú svedomie hriech a diabol, tým pevnejšia je moja sprvodlivosť. Lebo hriechy, čo ma tlačia, mi spôsobujú hrôzu, s mojimi modlitbami a volaním sa utiekam rozhodnejšie a vytrvalejšie k Bohu, viera sa stáva silnejšia a silnejšia. Teraz máme ochranu, ktorá pokušením a odporom silnie, nesmieme sa obávať, ale byť dobrej mysle a chváliť sa súženiami. 

 

                                                                        Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať