24. MÁJ

                                                         24. MÁJ

 

Spravodlivý z viery bude žiť.

 

                                                                                                                                                      Rímskym 1, 17 c

 

      Prorok súhlasí s Mojžišom, keď hovorí: Nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových( 5 .Mojžišova 8, 3). Znamená to teda: viera nie je iba poznanie histórie, ale bezpečná dôvera v Božie milosrdenstvo, ktoré nám Boh pre Krista daruje vo svojom Slove, ktoré je Božou mocou, čo môže blahoslaviť všetkých, ktorí v Neho veria.

Takto pôsobí slovo, vierou príjímané, tvoriac nového človeka, zvonku i vnútorne, telesne i duševne; deje sa to, ako hovorí apoštol Pavel: Srdcom veríme na spravodlivosť ( Rímskym 10, 10), takže napokon platí, že všetky veci  sú možné tomu, kto verí ( Marek 9, 23). Slovo, na ktoré sa viera spolieha, je všemocné.

 

                                                                   Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať