23. MÁJ

                                                          23. MÁJ

 

Skúmate Písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo o mne.

 

                                                                                                                                                           Ján 5, 39

 

     Tak je to, pretože sme presvedčení, že Písmo sväté je spásonosným slovom, čo nás môže urobiť večne blažených, máme ho čítaťa a študovať, aby sme v ňom našli zjaveného Krista. Kto teda neštuduje Písmo, ako nám Kristus prikazje, nemôže nič vedieť o večnom živote; lebo žije bez Božieho slova, bez ktorého rozum neodkáže o večnom živote správne uvažovať ani hovoriť.

Aj ten, kto Písmo študuje nie s úmyslom, aby v ňom Krista našiel, nemôže dosiahnúť večný život, aj keby hneď premnoho o ňom vedel, hovoril alebo aj dúfal. Človek musí hľadať, hovorí On, nie posudzovať, nie byť majstrom, ale žiakom. 

Nesmieme doň vnášať naše predstavy, ale nadobúdať tu svedctvo o Kristovi. A ak v ňom Krista náležito nenachádzame, nebol ani správne hľadaný.

 

                                                   Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať