Svätý Duch nie je žena

Svätý Duch nie je nijaká žena a ani nejaká "duchovná sila". Objasnil to vedúci Teologického študijného centra v Krelingen ,pastor Manfred Dreytza.V informačnom letáku kritizuje takéto preklady Biblie a teologické prejavy z feministických kruhov. Síce hebrejské slovo pre Duch je "ruach" a má gramatický ženský rod,  ale preto nie je táto skutočnosť, na ktorú to slovo poukazuje, nijaká žena. Dreytza:" Aj slovo der Berg (vrch) je maskulínum (muž.rod), a nie je to nijaký muž. " Pri tomto teologickom "omyle" Boha, Stvoriteľa, merajú mierou stvorenstva. V stvorenstve je muž a žena, ale Stvoriteľ nie je nič z oboch. "Je to Boh." "Preto je Boží Duch tiež viacej ako nejaká "duchovná sila":" Pojem sila zostáva tiež visieť v prírodných nížinách. Kto chce vedieť, kto je Boží Duch, musí ho hľadať v Biblii, najmä v Ježišových slovách  .  "V Duchu Svätom je prítomný Ježiš Kristus, Pán." Svätý Duch neprichádza až potom, ale je už tu. Od Letníc je poslaný do tohto sveta so zvláštnou misijnou úlohou.

Das geistliche Ruestzentrum Krelingen založil pastor Heinrich Kemner r. 1965. Leží severne 50 km od Hannoveru na ploche 24 ha. Je to najväčšie, nezávislé, pietistické zariadenie v Nemecku v rámci evanjelickej krajinskej cirkvi.

Centrum má tieto pracovné oblasti:

– stredisko pre voľný čas a stretania

– študijné stredisko

– rehabilitačné stredisko

– služby cirkevným zborom

– byty pre seniorov

– jazdecký dvor

– stolársku dielňu

– záhradníctvo

– kníhkupectvo

– mediálnu službu

– základinu H.Kemnera pre teológiu a zbory.

Podrobnosti na www.grz-krelingen.de.

(www.idea.de)

 

Komentovať