Záverečné bohoslužby 8. Luteránskych cirkevných dní SELK

V nedeľu 20. mája 2012 v Kongresovom centre v Hannoveri sa konali záverečné služby Božie 8. Luteránskych cirkevných dní Nezávislej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (SELK). SB boli bohaté na hudobno-spevácke prvky.Ako lektori, modlitebníci a vysluhovači VP slúžili početní duchovní a neordinovaní. Liturgoval superintendent Walter Hein, kázal biskup SELK Hans Joerg Voigt. Prítomných 2 tisíc veriacich darovalo v ofere na Božie ciele spolu 13 500 €.

(www.selk.de)

Komentovať