18. MÁJ

                                                         18. MÁJ

 

Či teda vierou rušíme zákon? Vôbec nie! Ale platnosť zákona potvrdzujeme.

 

                                                                                                                      Rímskym 3, 31

 

     Hľa, to je učenie a moc Evanjelia a poklad, ktorým sme blahoslavení, čo nás vedie k tomu, aby sme začali plniť zákon. Lebo kde sa Kristova veľká bezhraničná láska a dobrota stáva známa a vierou prijímaná, tam vyviera aj dvojitá láska: k Bohu aj k ľuďom.

Lebo poznaním a útechou hýbe Duch Svätý srdcom, aby bolo Bohu príjemné a ochotne Mu vzdávalo chválu a vďaku, ktorú vzdávať má, chráni sa pred hriechmi a neposlušnosťou, a odovzdáva sa dobrovoľne na pomoc a službu každému; ak k tomu pociťuje ešte slabosť, úpenlivo prosí Boha o pomoc proti diablovi a telu atď., a tak stále sa vo viere spolieha na Krista, kde pre vlastnú slabosť nečiní zákonu zadosť. Potešuje sa, že On ho napĺňa a aj jemu plnosť a silu načiera, a zostáva v každom čase Spravodlivosťou, Vykúpením, Posvätením, atď.

 

                                                                      Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať