Nový rektor CHAT

10. mája 2012 vedecké kolégium voliteľov Kresťanskej teologickej akadémie vo Varšave zvolilo za rektora tejto vysokej školy pre roky 2012-2016 teológa z Evanjelickej-augsburskej cirkvi v Poľsku profesora dr. Boguslava Milerskeho.Nový rektor má 45 rokov a je najmladším rektorom v doterajšej histórii akadémie. Vo funkcii nahradí prof. Jeremiasza Anchimiuka, z Pravoslávnej cirkvi. Je členom synody EAC, ženatý, má dcérku.

(www.luteranie.pl)

Komentovať