16. MÁJ

                                                          16. MÁJ

 

...lebo oči Pánove hľadia na spravodlivých, Jeho uši pozorujú ich prosby,…

 

                                                                                                                      1 Petrov 3, 12

 

     Tanto verš si vpíš do srdca pevnou vierou a všimni si, či s ním nezavítal aj pokoj a dobrý pocit. Ak dokážaš veriť, že Boh, sediac na výsostiach, nespí alebo sem- tam nezazerá a na teba nezabúda, lež blúdiacimi očami hľadí na spravodlivých, ktorí trpia násilie a bezprávie, či si uplakaný a namrzený nad ublížením a utrpením, čo prichádz, keď svoje milostivé oko k tebe obracia a súčasne tiež uvažuje ako pravý Sudca a Boh, ako ti pomôcť?

To oko by som chcel kúpiť hoci hoci za všetok majetok sveta, áno, kiežby som mohol mať takú vieru; lebo chyba iste nie je v Jeho pohľade, ale v našej viere. K tomu: pozorne načúvajú Jeho uši prosbám spravodlivých. Ako na teba hľadí milostivým vľúdnym okom, podobne načúva jemným otvoreným uchom tvojim nárekom, vzdychom a prosbám; načúva rád a so záľubou, skôr ako otvoríš ústa, vypočuje ťa a vraví: Áno.

 

                                                             Martin Luther: Smerovník kresťansej cesty


Komentovať