Súdení !

 Je kresťan trestaný tu na zemi za svoje hriechy? Veď predsa naše hriechy boli vynesené na drevo kríža a tam pribité spolu s Kristom. Alebo nie? Veď ja predsa už nemusím byť potrestaný, veď za mňa bol potrestaný Pán Ježiš… Ako je to vlastne s hriechom a s trestom za hriech?

Prečítaj si najprv texty z Písma, tak ako som ich vypísal, prípadne aj súvisiace texty.

Najprv vypíšem zopár veršov z Písma o tom, že všetci musíme prejsť súdom Kristovým:

Rimanom 14,10: Všetci sa postvíme pred súdnou stolicou Kristovou.

Matúš 25,32: Všetky národy budú súdené.

Skutky 10,42: Ježiš je sudca.

Nasledujú verše zdanlivo protirečiace:

Ján 3,18: Kto verí v Syna nebude súdený.

Ján 5,24: Veriaci v Syna nejde na súd, ale prechádza zo smrti do života.

Ako je to teda, budeme, alebo nebudeme súdení?  Myslím teraz na v Krista veriacich kresťanov. Naozaj sa všetci postavíme pred súdnu stolicu v posledný deň, alebo súd s kresťanmi už začal?

1.Petra 4,12-19: Už je čas aby sa začal súd od domu Božieho.

1.Korinským 11,29-32: Súd ako výchova.

Čudujeme sa a sme prekvapení, sklamaní, keď sa nám stanú nepríjemné veci. Ťažko pochopiteľné a neznesiteľné utrpenie v živote človeka je ťažkým orieškom a nedá sa ľahko rozlúsknuť. Je to zápas až do krajnosti, až do krvi.  Avšak ak si myslíme, že je to len náš zápas, tak sa veľmi mýlime. Je to v prvom rade zápas Boha o človeka.

Židom 12, 4 – atď: Utrpenie privádza človeka na hranicu možností.

Boh zvláštnym spôsobom zmiešava pre nás nepríjemný súd a výchovu kresťana, ale za tým všetkým vidíme Jeho cieľavedomú lásku. Výsledkom tohoto procesu, má byť naša záchrana pre večnosť s Ním.  Je to ťažko pochopiteľné a ešte ťažšie v našom osobnom živote prijateľné, lebo takáto výchova bolí. Musíme však s pokorou priznať, že bez tejto bolesti, by sme k zásadným rozhodnutiam nášho života nikdy nedospeli. Dôležité križovatky prechádzame práve v utrpení a práve tam sa najviac formuje náš charakter. Cez utrpenie k posväteniu.

Budeme teda ako kresťania súdení? Nie, lebo už sme súdení…

 

 

 

 


2 Komentáre k “Súdení !

  1. Páči sa mi, keď sa Písmo vykladá takto – nielen jeden verš, ale aj také, čo zdanlivo protirečia.

    Privítal by som tam však aj: 1Korintským 3:13 nn

    1. hrimark

       Ahoj Peter. Prosím Ťa, môžeš to viac konkretizovať, čo tým myslíš? o čom hovorí tento text… čo si napísal? Kedy prejdeme cez ten oheň, je to obraz, metafora, alebo reálne budúce, prípadne terajšie prežitie súdu? Daj niečo obšírnejšie na túto tému… dakujem

Komentovať