15. MÁJ

                                                        15. MÁJ

 

Otroci, poslúchajte svojich telesných pánov s bázňou a chvením v úprimnosti srdca ako Krista. Neslúžte len naoko ako tí, čo sa ľuďom chcú páčiť, ale ako služobníci Kristovi, ktorí z duše plnia vôľu Božiu.

 

                                                                                                                                                     Efezským 6, 5 – 6

 

      Ak nejaký sluha pracuje, nemysliac na iné, iba na to: Môj pán mi dáva moju mzdu, preto slúžim, inak si ho nevšímam a pod., nemá čisté srdce ani zmýšľanie, lebo slúži len pre skyvu chleba; ak ju nedostane, nebude pracovať.

Ak je však zbožný a kresťan, zmýšľa takto: Neslúžim preto, že mi môj pán niečo dáva alebo nedáva, je zbožný alebo nie  atď., lež preto, že je tu Božie slovo a to mi hovorí: Sluhovia, buďte poslušní svojím pánom ako Kristovi samému. Vyviera to voľne zo srdce, keď sa Slova drží a tak si ho cení, že vraví: Nuž, chcem svojmu pánovi slúžiť a svoju mzdu poberať; ale to najvyššie pre mňa  je, že slúžim tak ako svojmu Pánovi – Kristovi a milému Bohu, čo mi to prikázal, a viem, že sa Mu to páči. Hľa, tu je dielo z čistého srdca.

 

                                                      Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať