14. MÁJ

                                                         14. MÁJ

 

Keď Kristus trpel telesne, vyzbrojte sa aj vy tým istým zmýšľaním,…

 

                                                                                                                           1 Petrov 4, 1a

 

      Kristus nám svojím utrpením nielen pomohol od diabla, smrti a hriechov, ale dal aj príklad, ktorý máme nasledovať v našom utrpení. Aj keď naše utrpenie a kríž sa nám nemôžu pripočítať  na spásu, ani na nijaké zásluhy, predsa máme nasledovať Krista v utrpení, aby sme Mu boli podobní. Ak chcem byť kresťanom, musím mať poznávacie znamenie služobníctva Jeho dvora; milý Kristus nevydáva nijaké iné rúcho na svojom dvore; takéto sa musí trpieť. 

Ak nechceš trpieť, musíš si uvedomiť, že nie si členom služobníctva Kristovho dvora. Nuž, musíš sa teda medzi týmito dvomi možnosťami rozhodnúť, ako len chceš; buď trpieť, alebo Krista zapierať.

 

                                                             Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať