13. MÁJ

                                                          13. MÁJ

 

Lebo takto vraví Hospodin mocností: Kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka.

 

                                                                                                                                       Zachariáš 2,12

 

     To je vzácne zasľúbenie znamenitej útechy a povzbudenie kresťanov proti ich prenasledovateľom, aby si uvedomili, že Jemu je blízke a mocne sa Ho dotýka naše utrpenie, ktoré nazýva dotykom svojho oka, a trápi sa ako niekto znáša, ak sa mu silnejšie dotknú zrenice oka.

Keď diabol útočí na nejakého kresťana, siaha po tom, že si sám do jazyka zahrýza a prsty páli. Lebo kde aj najnepatrnejší člen cirkvi trpí, čoskoro to pociťuje a ohláša sa celé telo cirkvi, v jednej chvíli je tu zhon, plač a nárek; nuž počuje a pocíti to aj naša Hlava – Kristus, a aj keď nerád zasahuje, predsa začne prísne zrak upierať a nos ohŕňať, a žartovať tiež nebude.

 

                                                       Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať