12. MÁJ

                                                         12. MÁJ

 

Za moju lásku sú mi nepriateľmi, a ja sa modlím.

  

                                                                                          Žalm 109, 4

 

     Vyučujem pravde, preto tým jemnejšie by sa mali zachovať ku mne a pomáhať mi; oni však zápasia o to, aby ma zlomyseľne ohovárali a znemožňovali pred každým. Čo si mám počať? Nedokážu strpieť dobrý čin, nuž, nezúfať, Bohu sa porúčať a začať sa modlievať.

Ach, akú detinskú zbožnosť javí tento svet? Zlé mať nechce, dobré strpieť nedokáže. Poraď: Čo teda vlastne chce? Pekelný oheň a diabla k tomu, keď si o to prosí, nech si to aj nosí.

Nemysli si, že keby nemal nijaké iné nešťastie, je to nešťastie iba malé, nie, je toho dosť: srdce tvrdošijné, zaslepené, skamenené, ktoré ani nevidí ani nepočuje.

 

                                                         Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať