11. MÁJ

                                                          11. MÁJ

 

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia.

 

                                                                                       Žalm 127, 1

 

     Nechaj Pána budovať dom a dobre hospodáriť, nepredpisuj Mu, čo má robiť; Jemu náleží, aby sa oň staral, tebe nie. Lebo kto je pán domu a dobre hospodári, ten sa má starať. Ak je mnoho v dome, pamätaj, že Boh je väčší ako dom. Ten, ktorého je plná Zem i Nebesá, môže napĺňať aj dom tým viac, že sa ho ujíma a dáva mu požehnanie. Či je  to teda div, že do jedného domu mnoho náleží, kde Boh nie je Pánom domu?

Ak nevidíš Toho, ktorý má dom napĺňať, musia sa ti všetky kúty zdať pusté. Ak Ho však zbadáš, nikdy už nepostrehneš, že nejaký kút je pustý. Bude sa ti zdať všetko plné, ako aj je všetko plné. Ak nie je plné, tak je chyba v tvojom pohľade, hľadíš ako slepý, ktorý nevidí Slnko. Kto však správne  hľadí, tomu Boh slovo zamieňa a nehovorí, že mnoho náleží do jedného domu, lež: mnoho pochádza z jediného domu.

 

                                                       Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať