Partnerstvo medzi LC MS v USA a ILCC v Indonézii

Rev. Albert Collver, riaditeľ LCMS pre vzťahy s cirkvami a Darin Storkson, regionálny riaditeľ pre Juhovýchodnú Áziu a Oceániu mali teologické rozhovory s Rev. Jon Alberet Saragihim, gen. tajomníkom Luteránskej kresťanskej cirkvi v Indonézii (ILCC). Témou boli nadviazanie partnerských vzťahov medzi oboma cirkvami, najmä spoločenstva kancľa a oltára. Misurská cirkev doteraz nemala v Indonézii žiadnu cirkev za partnera. ILCC má v súčasnosti 17 tisíc členov, 90 cirkevných zborov a 30 pastorov. V teologickom seminári sa vzdeláva 50 mladých mužov pre prácu pastorov alebo iných pracovníkov cirkvi. Ženy sa v osobitných kurzoch pripravujú na prácu v diakonii.

(www.lcms.org)

Komentovať